Chystá se revitalizace Kunratického potoka

AKTUALIZACE: Z důvodu současné epidemiologické situace a rušení akcí s účastí nad 100 osob se veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku odkládá.

Nový termín bude včas oznámen.

Přijďte na veřejné setkání k projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku.

Koná se 19. 3. od 18:00 v parku Za Mlýnem a poté od 18:45 v ZŠ Školní. Přijďte si poslechnout, jaký je záměr s parkem kolem potoka a diskutovat projektový záměr.

Kromě pozvánky níže jsme podrobnější informace od MČ Praha 4 neobdrželi. Na webu Prahy 4 je usnesení z roku 2016, kde MČ Praha 4 souhlasí se záměrem iniciovat ve spolupráci s vlastníky dotčených pozemků a Hl. městem Prahou revitalizaci Kunratického potoka a jeho okolí v úseku od rybníka Labuť v Krči k jeho ústí do Vltavy v Braníku.

Smyslem revitalizace Kunratického potoka v Braníku by mělo být hlavně:

  • Vytvoření hodnotnějšího vodního biotopu – obnova přirozeně bohatého života v okolí potoka
  • Obnovení přirozené migrační prostupnosti pro vodní živočichy
  • Podpora přirozených rozlivů povodňových průtoků do nezastavěných území s doprovodnou vegetací
  • Zpomalení odtoku vody, omezení zbytečného odvodňování ploch v blízkosti toku a zadržení vody v území
  • Vytvoření zelených pásů s charakterem parku podél toku potoka sloužícímu obyvatelům dotčených lokalit k rekreačním účelům a zpřístupnění toku

Usnesení Rady MČ Praha 4 najdete tady.

Akce je pořádána v rámci tzv. Místní Agendy 21. MA 21 má svoji komisi, pro bližší informaci se tedy můžete obrátit na ni.

Předseda komise: Petr Kučera,  petr.kucera@praha4.cz

Tajemnice komise: Alžběta Korčáková, alzbeta.korcakova@praha4.cz

Veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku

Kunratický potok v Braníku

Od rybníka Labuť v Krči až po ústí do Vltavy v Braníku teče Kunratický potok téměř v přímé, kanalizované trati rovnoběžné s trasou Jižní spojky.

Koryto je zde opevněno kamennou dlažbou, v některých částech je pak kamenná dlažba vystřídána velkoplošnými betonovými panely.

Otevřené koryto končí cca 400 m před ústím do Vltavy – vstupuje do uzavřeného profilu, kterým podchází dispozičně složitý komunikační uzel ulice Na Mlejnku, tramvajového tělesa a nájezdu na Barrandovský most.

Po výstupu z uzavřeného profilu Kunratický potok ústí do Vltavy v řkm 58,5.

Více o Kunratickém potoku: http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/kunraticky-potok/