Category: Radnice MČ Praha 4

Archiv rubriky: Radnice MČ Praha 4

Lidé se ptají radnice Prahy 4, co děláte?

Co dělá v této koronavirové době radnice MČ Praha 4? Lenka Bukvajová Sládková posbírala dotazy od občanů Prahy 4 a zaslala je radnici. Jestli odpoví, dáme vám určitě vědět. Níže v článku najdete aktualizaci: radnice se probudila a začala něco dělat.

Otázky občanů pro MČ Praha 4

Rada MČ Praha 4
Rada MČ Praha 4
 • Jak naše MČ pomáhá ohroženým skupinám obyvatel, zejména seniorům? Jakým způsobem zajišťuje rozvoz potravin, nákupy a distribuci roušek, pomoc s docházkou k lékařům, zajišťování pomoci s vyzvedáváním léků na recepty?
 • Jsou nějakým způsobem kontaktováni obyvatelé bez domova? Je jim dodáván zdravotnický materiál, aby se zabránilo případné možnosti přenosu nákazy? Jak se případně řeší dezinfekce prostor, ve kterých se tito obyvatelé pohybují?
 • Uvažuje se o ní nebo probíhá plošná dezinfekce veřejných prostor, ulic, dětských hřišť?
 • Jaký je v současné době stav ochranných prostředků pro obyvatele a pro pracovníky sociálních a zdravotních služeb?
 • Obdržela či obdrží naše MČ ochranné prostředky a jaký je či bude jejich objem? Kdy dojde či došlo k dodání těchto pomůcek?
 • Jak naloží Praha 4 s příspěvkem od magistrátu? Praha 4 by měla od magistrátu obdržet 300 Kč na osobu na uhrazení nákladů spojených s bojem proti koronaviru. Jakým způsobem budou tyto prostředky využity?
 • Kdy a jakým způsobem plánuje MČ distribuovat roušky, popřípadě dezinfekční prostředky mezi obyvatele?
 • Uvažuje vedení MČ o způsobu poděkování lidem, kteří jsou v současné době v první linii v pomoci obyvatelům? Lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté?
 • Uvažuje zastupitelstvo o současném zachování stavu zrušení modrých zón i po skončení krize koronaviru?

Aktualizace: MČ Praha 4 se probudila a začíná konat

Tlak veřejnosti funguje. Den po zveřejnění dotazů radnici v Fb skupinách se začalo něco dít. Jsme rádi a děkujeme!

 • Informace o tom, jak MČ Praha 4 bojuje proti koronaviru najdete tady.
 • Článek o úklidu veřejných prostor a desinfekci dětských hřišť zde.
 • Praha 4 a lidé bez domova – informace tady.
 • O distribuci roušek městskou částí si přečtěte tady.
 • Další zprávy o činnosti Prahy 4 týkající se pandemie najdete tady.

Výzva pro lékaře a zdravotnická zařízení na území MČ Praha 4!

Pokud máte nedostatek dezinfekčních prostředků, pokusíme se vám s tím pomoci.
Kontaktujte Úřad městské části Praha 4, datovou schránkou, nebo svůj požadavek zašlete na e-mail tajemníka úřadu: michal.karnik@praha4.cz
A nezapomeňte uvést přesné spojení na vás!

Jak pomáhá Náš Braník?

Všechny aktuální informace k pomoci a situaci v Braníku najdete tady: nasbranik.cz/koronavirus/

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří šijí roušky a snaží se pomáhat!

Chystá se revitalizace Kunratického potoka

AKTUALIZACE: Z důvodu současné epidemiologické situace a rušení akcí s účastí nad 100 osob se veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku odkládá.

Nový termín bude včas oznámen.

Přijďte na veřejné setkání k projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku.

Koná se 19. 3. od 18:00 v parku Za Mlýnem a poté od 18:45 v ZŠ Školní. Přijďte si poslechnout, jaký je záměr s parkem kolem potoka a diskutovat projektový záměr.

Kromě pozvánky níže jsme podrobnější informace od MČ Praha 4 neobdrželi. Na webu Prahy 4 je usnesení z roku 2016, kde MČ Praha 4 souhlasí se záměrem iniciovat ve spolupráci s vlastníky dotčených pozemků a Hl. městem Prahou revitalizaci Kunratického potoka a jeho okolí v úseku od rybníka Labuť v Krči k jeho ústí do Vltavy v Braníku.

Smyslem revitalizace Kunratického potoka v Braníku by mělo být hlavně:

 • Vytvoření hodnotnějšího vodního biotopu – obnova přirozeně bohatého života v okolí potoka
 • Obnovení přirozené migrační prostupnosti pro vodní živočichy
 • Podpora přirozených rozlivů povodňových průtoků do nezastavěných území s doprovodnou vegetací
 • Zpomalení odtoku vody, omezení zbytečného odvodňování ploch v blízkosti toku a zadržení vody v území
 • Vytvoření zelených pásů s charakterem parku podél toku potoka sloužícímu obyvatelům dotčených lokalit k rekreačním účelům a zpřístupnění toku

Usnesení Rady MČ Praha 4 najdete tady.

Akce je pořádána v rámci tzv. Místní Agendy 21. MA 21 má svoji komisi, pro bližší informaci se tedy můžete obrátit na ni.

Předseda komise: Petr Kučera,  petr.kucera@praha4.cz

Tajemnice komise: Alžběta Korčáková, alzbeta.korcakova@praha4.cz

Veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku

Kunratický potok v Braníku

Od rybníka Labuť v Krči až po ústí do Vltavy v Braníku teče Kunratický potok téměř v přímé, kanalizované trati rovnoběžné s trasou Jižní spojky.

Koryto je zde opevněno kamennou dlažbou, v některých částech je pak kamenná dlažba vystřídána velkoplošnými betonovými panely.

Otevřené koryto končí cca 400 m před ústím do Vltavy – vstupuje do uzavřeného profilu, kterým podchází dispozičně složitý komunikační uzel ulice Na Mlejnku, tramvajového tělesa a nájezdu na Barrandovský most.

Po výstupu z uzavřeného profilu Kunratický potok ústí do Vltavy v řkm 58,5.

Více o Kunratickém potoku: http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/kunraticky-potok/

Petice proti prodeji pozemků v Braníku

MČ Praha 4 rozhodla o prodeji pozemků v Braníku. Bohužel se na nich nachází pěší cesta mezi ulicemi Na Křížku a nově opravenými schody z Mezivrší do Vlnité. Viz. obrázek.

Vyznačená pěšina kousek od Mezivrší v Braníku
Pěšina je vyznačena červenou barvou. Odkaz na mapu zde.

MČ Praha 4 se rozhodla pozemky prodat na žádost několika málo majitelů okolních zahrad.

Chodíme tudy, protestují lidé z horního Braníka

Lidé z horní části Braníka ovšem tuto cestu často hodně využívají. Je mnohem lepší než schody, ke kterým je shora komplikovaný přístup (zejména pro děti přecházející v nepřehledné zatáčce). Zcela pochopitelně nejsou z prodeje pozemků nadšeni.
Proto zahájili jednání s radnicí MČ Praha 4.
Nechtějí přijít o pěší spojku a mají pocit, že prodej pozemku prospěje pouze 3 – 4 zájemcům o koupi, naproti většímu množství lidí, kteří průchod využívají.

Petice pro zachování pěší stezky

Požádali nás proto o zveřejnění této informace na webu Našeho Braníka a vytvořili petici.

Pokud se vás tento problém týká a chcete se k petici připojit, můžete ji podepsat ve Vinárně ve Vlnité (Vlnitá 55), Kulovna Bar ( Branická 67) a na vyžádání také v kavárně Periferie (Branická 473).

Podpisy se budou sbírat do středy 26.2. 2020

Pro víc informací kontaktujte organizátory petice:

Ing.arch.Jana Buzková, jana@buzkova.net
Ing.arch.Jiří Bíza, jiri@bizaarchitekti.cz

Fotografie pěšiny hojně využívané lidmi z horního Braníka
Pěšina využívaná jako zkratka lidmi z horního Braníka

Jak vydělat na rodičích malých dětí?

Na Praze 4 máme už nějakou chvíli nové vedení. Starostkou se stala ředitelka několika školek paní Irena Michalcová (ANO). Asi nepřekvapí, že do jejich kompetencí spadá školství.

Starostka v srpnu neotevře ani jednu školku!

MČ Praha 4 se letos rozhodla v srpnu zavřít všechny mateřské školy. Po nespokojených reakcí rodičů však přichází se „záchranným plánem“. Nabízí rodičům využít příměstský tábor.

Co najdeme k mateřským školám v létě na webu Praha 4?


Od 3. srpna do 7. srpna a od 10 srpna do 14. srpna 2020 se pro děti z mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 bude konat příměstský sportovní kemp. Ten zajistí péči o předškolní děti v době, kdy si jejich rodiče nemohou vzít dovolenou, ale především předškolákům nabídne zajímavé prázdniny.

Zavřeme školky, otevřeme kemp

Příměstský sportovní kemp uspořádá městská část Praha 4 ve spolupráci s AFK Slavoj Podolí Praha v objektech a školních zahradách Mateřské školy 4 pastelky a Krčské mateřské školy. Program je určen pro 225 dětí.

A trochu na tom vyděláme?!?

Předběžná cena příměstského sportovního kempu je 1.800 Kč na týden. Celková kapacita „kempů“ je 225 dětí.

Není zajímavé, že se školky zavřou, aby se mohly otevřít a v podobě tzv. sportovních kempů vytáhnout z rodičů výrazně větší částku než se platí v klasické školce?

Irena Michalcová, starostka MČ Praha 4 zavře v srpnu všechny školky!
ANO, to je naše radnice. Irena zkrátka dodává Praze 4 nový lesk. Přesně, jak slibovala.

Kdo bude rozhodovat o osudu Branického divadla?

V pátek 3. května odvolala rada MČ Praha 4 všechny předsedy a členy všech poradních komisí, aniž by jmenovala nové. Vedle toho dokonce zcela zrušila hodnotící komisi pro výběr nového nájemce Branického divadla.


V hodnotící komisi pro výběr nájemce Branického divadla jmenované bývalou radou byli přitom výhradně odborníci. O budoucím nájemci měli rozhodnout společně zástupci Městských divadel pražských i Asociace nezávislých divadel ČR, lidé z akademické sféry v oblasti divadelní vědy, publicista, zástupce Herecké asociace, odborník na ekonomiku v umění apod.


Po pátečním zrušení hodnotící komise není jasné, kdo bude o výběru nájemce Branického divadla rozhodovat.

O zrušení komisí nenajdete na webových stránkách MČ Praha 4 ani slovo. Bude takto vypadat vláda nové rady MČ Prahy 4?

Kompetence členů Rady MČ Praha 4 – stav 7. 5. 2019

starostka Irena Michalcová
bude doplněno

místostarosta Zdeněk Kovářík
bude doplněno

místostarosta Josef Svoboda
bude doplněno

místostarosta Michal Hroza
bude doplněno

radní Tomáš Hrdinka
bude doplněno

radní Jaroslav Míth
bude doplněno

radní Patrik Opa
bude doplněno

radní Jan Hušbauer
bude doplněno

radní Filip Vácha
bude doplněnoNová rada MČ Praha 4

MČ Praha 4 má novou radu a novou starostku. Zastupitelstvo včera večer odvolalo starostu Petra Štěpánka a sedm dalších členů rady městské části z dosavadní koalice Praha 4 sobě/Zelení, STAN/KDU-ČSL a Piráti a zvolilo nové členy rady z ANO 2011, ODS a TOP 09. Starostkou byla zvolena Irena Michalcová (ANO 2011), která v tajné volně získala 23 hlasů ze 45 přítomných členů zastupitelstva. Jestli to bude k prospěchu Prahy 4 budeme mít jistě brzy možnost posoudit.Odkaz na vyjádření MČ Praha 4 je tady: http://www.praha4.cz/Starostkou-Prahy-4-je-Irena-Michalcova.html

Anketa k Dominikánskému Dvoru

Městská část Praha 4 nás požádala o zveřejnění jejich ankety týkající se Dominikánského dvora.MČ Praha 4 hledá řešení budoucnosti Dominikánského dvora a ráda by znala váš názor – jaké by podle vás bylo ideální využití Dominikánského dvora?Odpovědi a nápady posílejte na email: Akce.Praha4@praha4.cz, nebo napište komentář pod příspěvkem. Vaše odpovědi i s vaším jménem budou uveřejněny v časopisu Tučňák a na webu a FB městské části. Děkujeme za zapojení do ankety!