Category: Stavby v Braníku

Archiv rubriky: Stavby v Braníku

Rekonstrukce Branické ulice pokračuje

Jak dlouho bude ještě Branická rozkopaná? I. etapa rekonstrukce do úrovně Mezivrší by měla skončit 16. 10. 2020. Protože se ne každému dostane do ruky radniční časopis Tučňák, převzali jsme pro vás text, který se věnuje rekonstrukci Branické ulice.

Mapka I. etapy stavby Branická HLUK

Citujeme z Tučňáku:

Od pondělí 4. května pokračují práce na I. etapě rekonstrukce komunikace v úseku ulic Ke Krči – Mezivrší, které skončí 16. října 2020.

Odstranění dlažby, výsadba stromů

V rámci stavby dojde k výměně nynějšího povrchu vozovky z velké žulové dlažby, která způsobovala nadměrný hluk, na povrch z hutněné asfaltové směsi.

V úsecích dotčených dopravně bezpečnostními stavebními úpravami (zvýšené plochy křižovatek, parkovací zálivy, vjezdy k objektům a vyhrazená místa pro zásobování) bude povrch dlážděný.

Dosavadní povrch chodníků z litého asfaltu bude nahrazen kamennou mozaikou. Dále dojde k nové výsadbě stromů a úpravě odvodnění.

Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů, a to rekonstrukcí veřejného osvětlení a pokládkami nových sítí jednotlivých správců.

Dopravní omezení v době rekonstrukce Branické ulice

Kvůli rekonstrukci bude až do 16. 10. 2020 uzavřena komunikace Branická v úseku od MK Ke Krči – k MK Mezivrší – Jiskrova, a to v následujících čtyřech etapách:

První etapa: od komunikace Ke Krči – k domu č. p. 103/25, do 28. 6. 2020

Druhá etapa: Branická od domu č. p. 103/25 – k domu č. p. 1689/14, v době od 29. 6. do 7. 8. 2020

Třetí etapa: od domu č. p. 1689/14 – k domu č. p. 1719/40, v době od 8. 8. do 11. 9. 2020

Čtvrtá etapa: od domu č. p. 1719/40 k x místní komunikace Jiskrova, Mezivrší v době od 12. 9. do 16. 10. 2020

Zhotovitel stavby Inpros Praha upozorňuje, že stavba bude zahájena za úplné uzávěry dané části opravy. Rekonstruovaným úsekem nebude možný průjezd, ale pouze přístup k objektům.

Ekorezidence Braník a dopravní zátěž

Registrujte se na komisi. Jako první bod se bude projednávat Dopravně inženýrské posouzení napojení Ekorezidence Braník na silniční síť.

Zasedání komise se koná ve čtvrtek 6. února 2020 od 16.00 hod v zasedací místnosti č. 9. 12, v 9. patře, Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Pozor na komisi se musíte registrovat v tomto odkaze: https://www.praha4.cz/app/comm?id=10

Víc o Ekorezidenci Braník

V Braníku se chystá nový developerský projekt: Ekorezidence Braník. Stavět ho má společnost Ekospol na pozemcích mezi Subterrou, potokem a Jižní Spojkou. Výhoda je, že výstavba na těchto pozemcích nemá téměř sousedy, kterým by novostavby mohly sebrat světlo z oken. Stále se ovšem jedná o výstavbu téměř 300 nových bytů, takže je na místě ostražitost. Příjezd k Ekorezidenci by zajišťovala dnes poměrně klidná ulice Bezová, kde je školka.

Jak se na Ekorezidenci dívá radnice MČ Praha?

Vedení Prahy 4 ústy Patrika Opy v radničním časopise Tučňák nesouhlasí se stavebním záměrem Ekorezidence Braník a požaduje po stavebním odboru zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě. K tomu dodalo několikastránkové námitky a odůvodnění. Co udělá stavební odbor je samozřejmě velká neznámá. Zrovna ten u nás na Praze 4 má jednu z nejhorších pověstí v Praze.

Podle časopisu Tučňák se vedení Prahy 4 nelíbí ani umístění stavby a její urbanistický a architektonický ráz. Výtkou je nedořešený očekávaný nárůst dopravy na přilehlé komunikace či potřebný rozsah parkování pro nové obyvatele. Na bezmála tři sta bytů totiž bude mít Ekorezidence pouze cca sto sedmdesát parkovacích míst. Dořešena rovněž není ani potřebná občanská vybavenost této lokality.

Patrik Opa, radního pro územní rozvoj a dopravu:

„Záměr stavby není v souladu s požadavkem stavebního zákona na dosažení udržitelného rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani orientací nenavazují na stávající zástavbu v této části Braníka. Společnost Ekospol také otevřeně nerespektuje kompoziční osy a průhledy z Branického náměstí. Byli jsme společností Ekospol postaveni před hotovou věc. S jejím záměrem jsme se, stejně jako místní obyvatelé, měli možnost seznámit až na poslední chvíli. Poté, co jsme viděli projekt, chápeme proč. Stížnosti a obavy ze strany obyvatel Braníku ale vnímáme. Po stavebním odboru nyní požadujeme zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě v rámci našich, několikastránkových námitek a odůvodnění. Nyní čekáme na stanovisko stavebního odboru, podle kterého budeme postupovat dále.“

Bylo vydáno stavební povolení pro Obytný soubor Braník

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, schválil stavební záměr na stavbu nazvanou „Obytný soubor Braník“.  Stavební povolení bylo vydáno společnosti Trigema.

Stavba obsahuje tento soubor staveb:

– bytový dům o třech sekcích A1, A2 a B

– bytový dům C

– řadové rodinné domy R1 až R5

– řadové rodinné domy R6 až R11

– řadové rodinné domy R12 až R15

Vizualizaci projektu najdete zde: https://www.qarta.cz/cs/projekty/obytny-soubor-branik-40/

Kompletní stavební povolení najdete dole pod článkem.

Původní stavba vypadala úplně jinak. Díky obrovskému úsilí místních se projekt v této podobě nerealizoval.

Obytný soubor Braník – historie

V roce 2011 jsme se dozvěděli, že se v Braníku chystá výstavba skupiny sedmipatrových domů s 360 byty. Domy měly vyrůst na platformě vyvýšených zastřešených garáží, v odděleném prostoru nad úrovní ulice. Průchod mezi domy by byl nemožný, návaznost na starou zástavbu nulová.

2011 – gigantický monolit s 360 byty

Magistrát hl. m. Prahy totiž schválil na žádost investora záměru „Branické náměstí“ změnu pražského územního plánu, kterou byl v území zvýšen koeficient podlažních ploch. Nové domy měly být o tři patra vyšší, než kolik povoloval původní územní plán! Změna územního plánu nebyla veřejně projednána. Díky tomu se později podařilo navýšení územního zvrátit.

2014 – žalujeme magistrát hl. m. Prahy

Místní spolky a občané začali nastalou situaci řešit. Vznikla petice s 2 300 podpisy a probíhala jednání s radnicí. Situace ale vypadala beznadějně.

V roce 2014 nám pomohl tým právníků Frank Bold situaci analyzovat a navrhl sepsání žalobu proti nezákonné úpravě územního plánu. Několik vlastníků nemovitostí dotčených stavbou zastupovaných právníky z Frank Bold žalobu na Magistrát hl. m. Prahy sepsalo a podalo.

Na žalobu probíhala velká sbírka v celém Braníku a peníze se bez problémů vybraly.

2014 – vyhráli jsme žalobu!

Městský soud dal Braníku za pravdu a na základě žalobu nezákonou úpravu územního plánu zrušil jako jeden z prvních případů v Praze. V navrhované podobě se tedy stavět nesmělo.

2016 – nová podoba projektu

K obytnému souboru Braník bylo v říjnu 2016 uspořádáno setkání místních s investorem ve školní jídelně ZŠ Školní. Investorem stavby se stala Trigema.

Byl představen projekt a schváleny změny, které vzešly z podnětu od občanů.

1. Zvýšení odstup oproti ulici Vrbova

2. Prostupnost územím, kde bude alej stromů

3. Přidání 6 parkovacích míst na povrchu nyní 16

4. Závazný příslib developera na financování terénních úprava a instalaci dětských prvků na v okolí Kunratického potoka

5. Přednostní právo branických občanů na koupi podzemních parkovacích stání před oficiálním zahájení prodeji (cca 50 míst)

6. Poskytnutí nebytového prostoru za zvýhodněné nájemné pro služebnu Městské policie

Rozsah projektu oproti roku 2011:

Výška 4 patra + 1 ustupující směrem k ulici Ke Krči a Vrbova (místo 7)

132 bytů místo 360 bytů

630 m2 komerčních ploch místo 2000 m2

16 parkovacích míst na povrchu místo 0

213 parkovacích podzemních stání místo 469

Hrubá podlažní plocha je 17 360 m2, tj. o 57% menší

2020 – bylo vydáno stavební povolení pro Obytný soubor Braník.

Pozor, nejste účastníci stavebního řízení u Ekorezidence Braník?

Pokud ano, máte možnost ovlivnit, jak bude stavba vypadat. V nedávné době proběhlo veřejné setkání s investorem 300 nových bytů v Braníku Ekospolem. Nyní máme důležitou novou informaci, že stavební úřad pořádá v úterý 27. srpna 2019 v 9 hod na Úřadě MČ P4 (č. 612) ještě jedno ústní jednání s investorem. Jedno už proběhlo v červenci, ale tam nebyli pozváni všichni, kdo vlastní sousední pozemky či budovy na nich. Proto je potřeba, aby se tohoto jednání zúčastnili i tzv. účastníci stavebního řízení dotčení stavbou.

Je místo, kde bydlíte mezi parcelními čísly nebo čísly popisnými níže?

Jedná se o pozemky parc. č. 1771, 1772/1, 1781, 1782, 1794/1, 1794/2, 1794/3,  1794/4, 1794/7, 1794/8, 1807/1, 1807/3, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1816, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1817/7, 1817/8, 1817/9, 1830, 1831, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027/4, 2027/5, 2028, 2030/2, 2030/3, 2030/13, 2941/2, 2942, 2943, 2944, 2945/1, 2945/3, 2946/2, 2946/3, 2946/4, 2947, 2972/2, 3086/7, 3124/38, 3124/64, 3124/65 a 3124/66 v katastrálním území Braník, stavby č.p. 194, 502, 515, 517, 527, 528, 556, 615, 617, 737, 1238, 1402 a 1747 v katastrálním území Braník a stavbu bez čp/če na pozemku parc. č. 1794/3 v katastrálním území Braník.

Pozor: člověk musí hledat jak parcelní číslo svého pozemku, tak číslo domu.

Našli jste svůj dům? Jste účastníky stavebního řízení! Co to znamená?

Máte jedinečnou možnost pohlídat, aby bral investor ohled na to, co způsobí naší čtvrti.

Máte právo nahlížet do podkladů a vznášet proti stavbě námitky. Námitky lze vznést při ústním jednání (více o ústním jednání níže). Také se můžete ke stavbě vyjádřit písemně. Námitky je třeba doručit na podatelnu úřadu městské části do 27.8. 2019.

Můžete se zúčastnit se ústního jednání s investorem. Koná se 27. srpna 2019 v 9 hod na Úřad MČ P4 (č. 612). Jako účastník řízení sem můžete přijít a nemusíte se dopředu ohlašovat. Tady najdete oficiální pozvánku od úřadu.

Děkujeme, že nejste lhostejní. Pokud byste potřebovali pomoct, obraťte se na branické zastupitele Jana Slaninu (jan.slanina@praha4.cz) a Ivu Kotvovou (iva.kotvova@praha4.cz).

Podle dosavadních prezentací se zdá, že Ekospol chce pouze na maximum vytěžit pozemky, které nedávno koupil, a na zeleň, dopravu nebo třeba kapacitu školek se ohlížet nebude. K tomu jej musíte donutit my.

Ještě jste o stavbě 300 nových bytů neslyšeli?

Přečtěte si starší články zde.
Plánovaná stavba je vyznačená v mapě žlutě. Zdroj: Ekospol

Setkání s investory Ekorezidence Braník

Zástupci společnosti Ekospol, která chce v branickém ohybu Jižní spojky vystavět 300 bytů, ve čtvrtek 27. června svou „Ekorezidenci Braník“ představili veřejnosti.

Přítomní občané velmi vzrušeně vysvětlovali, jakou zátěž pro naši čtvrť by tak obrovská výstavba znamenala: dopravní a parkovací kolaps, ekologická zátěž pro školku a okolní hřiště, nulová návaznost na oblast kolem potoka a na veřejně „prostupný“ projekt Obytného souboru Braník.

Zástupci developera na řadu otázek nedokázali odpovědět, v jiných – jako třeba při zdůvodňování pouhých cca 170 parkovacích míst na 300 bytů – byli přinejmenším „nepřesní“.

Nesouhlas městské části, který vydala komise územního rozvoje na začátku června, zatím vůbec neberou na vědomí. A přesto nevypadali nijak otřeseně.

„Jako by to po nich všechno steklo,“

poznamenal k tomu někdo z přítomných.

Přítomni byli také opoziční zastupitelé Iva Kotvová a Jan Slanina (oba Praha 4 sobě). Přišel i současný radní pro územní rozvoj Patrik Opa (ODS), který se ovšem k tomu, jaké změny v projektu bude za městskou část po investorovi požadovat, nevyjádřil. Musíme požadovat, aby braničtí občané a spolky byli součástí vyjednávání o podobě projektu.

Jak bude vypadat stavba 300 nových bytů v Braníku?

Přijďte se podívat sami.

Zveme vás na prezentaci investora stavby Ekospol.

Bude se konat 27. 6. od 17:00 v Periferie Cafe.


Ještě jste o stavbě nových bytů v Braníku neslyšeli?

Všechno se dozvíte tady: nasbranik.cz/tag/ekorezidence-branik/
Vizualizace Ekorezidence Braník.

Děkujeme Periferie Cafe za laskavé poskytnutí prostor.

Pozvánka na prezentaci

Ekorezidence Braník – rozhovor

V úterý 4. 6. proběhla Komise pro územní rozvoj MČ Praha 4. Už víme, že komise nesouhlasila s aktuální podobou záměru Ekorezidence Braník, o které jsme informovali v minulých dnech. Nesouhlasila ani s přednesenou studií přístavby Ledáren ani s obnovením pořizování změny územního plánu, která by svedla dopravu z Jižní Spojky do Vrbovy ulice a ulice Ke Krči.

Zeptali jsme se bývalého člena Komise pro územní rozvoj Honzy Slaniny (po „převratu“ na radnici byl z komise odvolán) na podrobnosti.

Jan Slanina

Komise nesouhlasila se současnou podobou Ekorezidence, má veřejnost možnost tu aktuální podobu záměru někde vidět?

Oficiálně zveřejněna bohužel nikde není. Jediná možnost je tak ve správním spise stavebního úřadu, ten je ovšem přístupný pouze účastníkům řízení, tedy těm, koho stavba nebo její realizace bezprostředně ovlivní. Tedy sousedům, případně obyvatelům Bezové ulice nebo jižní části Jiskrovy ulice, ve kterých stavba a její realizace navýší dopravu.

Novinka:

Investor souhlasil s tím, že v Braníku svůj projekt představí. pokud chcete vědět, jak bude stavba vypadat, přijďte na prezentaci stavebního záměru investorem. Pozvánku najdete tady.

Komise nesouhlasila, co se bude dít dál? Ekospol musí záměr přepracovat?

Komise bohužel nemá pravomoc Ekospolu přepracování záměru nařídit. Její stanovisko je pouze doporučující. Komise nicméně doporučila, aby Rada městské části uplatnila vůči záměru námitky a, pokud by byl povolen, aby se odvolala.

Ekospol má tak tři možnosti:

  • buď bude s městskou částí spolupracovat a záměr přepracuje,
  • nebo se bude snažit městskou část nějak přesvědčit a nějakou úlitbou dosáhnout změny jejího stanoviska,
  • může se ale také pokusit záměr prosadit ve správním řízení „na sílu“.

Co mohou dělat lidé v Braníku dál?

Bohužel aktuální právní úprava není účasti občanů příliš příznivá. Možnost zapojit se do řízení mají jen bezprostřední sousedé nebo ti, které stavba nebo její realizace bezprostředně ovlivní. To se týká hlavně vlastníků nemovitostí u Bezové ulice a jižní části Jiskrovy ulice, kudy bude vedena staveništní doprava.

Moc děkujeme Honzovi Slaninovi za rozhovor. V příštím článku vám přineseme bližší informace o přístavbě Ledáren a také sjezdu z Jižní Spojky do Vrbovy ulice.

Vizualizace Ekorezidence Braník

V Braníku má vyrůst 300 bytů!

V Braníku se chystá nový developerský projekt: Ekorezidence Braník.

Stavět ho má společnost Ekospol na pozemcích mezi Subterrou, potokem a Jižní Spojkou (viz. obrázek). Tedy na druhé straně potoka než byl plánovaný Obytný soubor Braník.

Dobrá zpráva je, že výstavba na těchto pozemcích nemá téměř sousedy, kterým by novostavby mohly sebrat světlo z oken.

Na druhou stranu je to pořád téměř 300 nových bytů, takže je na místě ostražitost. MČ Praha 4 zatím investor nekontaktoval a projekt je tedy jedna velká neznámá. To nám potvrdil i Honza Slanina (zastupitel MČ Praha 4).

První představení projektu bude 4. června od 17:00 na Komisi pro územní rozvoj! Pokud vás stavba zajímá, určitě přijďte!
Komise zasedá v zasedací místnosti č. 205 na Nuselské radnici (Táborská 500) 4. 6. od 17:00. POZOR na komisi je nutné se zaregistrovat. Udělejte to tady: http://www.praha4.cz/app/comm

Také je možné se formálně ozvat ve správním řízení na ústním jednání, které stavební úřad svolal na úterý 2. července v 9:00 (v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/b, místnost č. 612).