Ekorezidence Braník a komise pro dopravu

Komise pro dopravu Rady Městské části Praha 4 včera projednávala přepracované dopravně-inženýrské posouzení záměru „Ekorezidence Braník“, který chce společnost Ekospol stavět v ohybu Jižní Spojky (za potokem od sousedního záměru Obytný soubor Braník). Jak probíhala nám popsal Honza Slanina, člen zastupitelstva MČ Praha 4.

Připomínalo to frašku…

Celá diskuse trochu připomínala frašku: zástupce developera vysvětloval, že přece všechny tabulky splňuje. Členové komise a další přítomní zastupitelé a občané mu vysvětlovali, že jeho tabulky nezohledňují skutečnost, že v ulici, kterou má doprava přijíždět (Bezová), je mateřská školka.

Náklaďáky kolem školky a kolem hřiště?

Příjezd je naplánovaný kolem mateřské školky a odjezd dopravy developer naplánoval kolem dětského hřiště.

Členové komise a další přítomní zastupitelé a občané investorovi vysvětlovali, že existují dvě lepší alternativy, jak záměr dopravně napojit:

  • přes pozemky chystaného Obytného souboru Braník, který povede ulici po severní hranici svých pozemků, kde by napojení po domluvě se sousedním vlastníkem pozemku bylo možné
  • prodloužení ulice Nad Strouhou.

Obě tato řešení ovšem developer odmítá.

Komise nesouhlasí s Ekorezidencí Braník

Komise tak v závěrečném hlasování vyslovila, že s dopravně inženýrským posouzením nesouhlasí.

Znovu je třeba si uvědomit, že závěrečné slovo bude mít stavební úřad MČ Praha 4.

Kauzu budeme pochopitelně dál sledovat.

Jak bude vypadat Ekorezidence Braník?
Vizualizace projektu Ekorezidence Braník