Ekorezidence Braník a dopravní zátěž

Registrujte se na komisi. Jako první bod se bude projednávat Dopravně inženýrské posouzení napojení Ekorezidence Braník na silniční síť.

Zasedání komise se koná ve čtvrtek 6. února 2020 od 16.00 hod v zasedací místnosti č. 9. 12, v 9. patře, Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Pozor na komisi se musíte registrovat v tomto odkaze: https://www.praha4.cz/app/comm?id=10

Víc o Ekorezidenci Braník

V Braníku se chystá nový developerský projekt: Ekorezidence Braník. Stavět ho má společnost Ekospol na pozemcích mezi Subterrou, potokem a Jižní Spojkou. Výhoda je, že výstavba na těchto pozemcích nemá téměř sousedy, kterým by novostavby mohly sebrat světlo z oken. Stále se ovšem jedná o výstavbu téměř 300 nových bytů, takže je na místě ostražitost. Příjezd k Ekorezidenci by zajišťovala dnes poměrně klidná ulice Bezová, kde je školka.

Jak se na Ekorezidenci dívá radnice MČ Praha?

Vedení Prahy 4 ústy Patrika Opy v radničním časopise Tučňák nesouhlasí se stavebním záměrem Ekorezidence Braník a požaduje po stavebním odboru zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě. K tomu dodalo několikastránkové námitky a odůvodnění. Co udělá stavební odbor je samozřejmě velká neznámá. Zrovna ten u nás na Praze 4 má jednu z nejhorších pověstí v Praze.

Podle časopisu Tučňák se vedení Prahy 4 nelíbí ani umístění stavby a její urbanistický a architektonický ráz. Výtkou je nedořešený očekávaný nárůst dopravy na přilehlé komunikace či potřebný rozsah parkování pro nové obyvatele. Na bezmála tři sta bytů totiž bude mít Ekorezidence pouze cca sto sedmdesát parkovacích míst. Dořešena rovněž není ani potřebná občanská vybavenost této lokality.

Patrik Opa, radního pro územní rozvoj a dopravu:

„Záměr stavby není v souladu s požadavkem stavebního zákona na dosažení udržitelného rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani orientací nenavazují na stávající zástavbu v této části Braníka. Společnost Ekospol také otevřeně nerespektuje kompoziční osy a průhledy z Branického náměstí. Byli jsme společností Ekospol postaveni před hotovou věc. S jejím záměrem jsme se, stejně jako místní obyvatelé, měli možnost seznámit až na poslední chvíli. Poté, co jsme viděli projekt, chápeme proč. Stížnosti a obavy ze strany obyvatel Braníku ale vnímáme. Po stavebním odboru nyní požadujeme zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě v rámci našich, několikastránkových námitek a odůvodnění. Nyní čekáme na stanovisko stavebního odboru, podle kterého budeme postupovat dále.“