Rekonstrukce Branické ulice pokračuje

Jak dlouho bude ještě Branická rozkopaná? I. etapa rekonstrukce do úrovně Mezivrší by měla skončit 16. 10. 2020. Protože se ne každému dostane do ruky radniční časopis Tučňák, převzali jsme pro vás text, který se věnuje rekonstrukci Branické ulice.

Mapka I. etapy stavby Branická HLUK

Citujeme z Tučňáku:

Od pondělí 4. května pokračují práce na I. etapě rekonstrukce komunikace v úseku ulic Ke Krči – Mezivrší, které skončí 16. října 2020.

Odstranění dlažby, výsadba stromů

V rámci stavby dojde k výměně nynějšího povrchu vozovky z velké žulové dlažby, která způsobovala nadměrný hluk, na povrch z hutněné asfaltové směsi.

V úsecích dotčených dopravně bezpečnostními stavebními úpravami (zvýšené plochy křižovatek, parkovací zálivy, vjezdy k objektům a vyhrazená místa pro zásobování) bude povrch dlážděný.

Dosavadní povrch chodníků z litého asfaltu bude nahrazen kamennou mozaikou. Dále dojde k nové výsadbě stromů a úpravě odvodnění.

Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů, a to rekonstrukcí veřejného osvětlení a pokládkami nových sítí jednotlivých správců.

Dopravní omezení v době rekonstrukce Branické ulice

Kvůli rekonstrukci bude až do 16. 10. 2020 uzavřena komunikace Branická v úseku od MK Ke Krči – k MK Mezivrší – Jiskrova, a to v následujících čtyřech etapách:

První etapa: od komunikace Ke Krči – k domu č. p. 103/25, do 28. 6. 2020

Druhá etapa: Branická od domu č. p. 103/25 – k domu č. p. 1689/14, v době od 29. 6. do 7. 8. 2020

Třetí etapa: od domu č. p. 1689/14 – k domu č. p. 1719/40, v době od 8. 8. do 11. 9. 2020

Čtvrtá etapa: od domu č. p. 1719/40 k x místní komunikace Jiskrova, Mezivrší v době od 12. 9. do 16. 10. 2020

Zhotovitel stavby Inpros Praha upozorňuje, že stavba bude zahájena za úplné uzávěry dané části opravy. Rekonstruovaným úsekem nebude možný průjezd, ale pouze přístup k objektům.