Ekorezidence Braník a komise pro dopravu

Komise pro dopravu Rady Městské části Praha 4 včera projednávala přepracované dopravně-inženýrské posouzení záměru „Ekorezidence Braník“, který chce společnost Ekospol stavět v ohybu Jižní Spojky (za potokem od sousedního záměru Obytný soubor Braník). Jak probíhala nám popsal Honza Slanina, člen zastupitelstva MČ Praha 4.

Připomínalo to frašku…

Celá diskuse trochu připomínala frašku: zástupce developera vysvětloval, že přece všechny tabulky splňuje. Členové komise a další přítomní zastupitelé a občané mu vysvětlovali, že jeho tabulky nezohledňují skutečnost, že v ulici, kterou má doprava přijíždět (Bezová), je mateřská školka.

Náklaďáky kolem školky a kolem hřiště?

Příjezd je naplánovaný kolem mateřské školky a odjezd dopravy developer naplánoval kolem dětského hřiště.

Členové komise a další přítomní zastupitelé a občané investorovi vysvětlovali, že existují dvě lepší alternativy, jak záměr dopravně napojit:

  • přes pozemky chystaného Obytného souboru Braník, který povede ulici po severní hranici svých pozemků, kde by napojení po domluvě se sousedním vlastníkem pozemku bylo možné
  • prodloužení ulice Nad Strouhou.

Obě tato řešení ovšem developer odmítá.

Komise nesouhlasí s Ekorezidencí Braník

Komise tak v závěrečném hlasování vyslovila, že s dopravně inženýrským posouzením nesouhlasí.

Znovu je třeba si uvědomit, že závěrečné slovo bude mít stavební úřad MČ Praha 4.

Kauzu budeme pochopitelně dál sledovat.

Jak bude vypadat Ekorezidence Braník?
Vizualizace projektu Ekorezidence Braník

Ekorezidence Braník a dopravní zátěž

Registrujte se na komisi. Jako první bod se bude projednávat Dopravně inženýrské posouzení napojení Ekorezidence Braník na silniční síť.

Zasedání komise se koná ve čtvrtek 6. února 2020 od 16.00 hod v zasedací místnosti č. 9. 12, v 9. patře, Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Pozor na komisi se musíte registrovat v tomto odkaze: https://www.praha4.cz/app/comm?id=10

Víc o Ekorezidenci Braník

V Braníku se chystá nový developerský projekt: Ekorezidence Braník. Stavět ho má společnost Ekospol na pozemcích mezi Subterrou, potokem a Jižní Spojkou. Výhoda je, že výstavba na těchto pozemcích nemá téměř sousedy, kterým by novostavby mohly sebrat světlo z oken. Stále se ovšem jedná o výstavbu téměř 300 nových bytů, takže je na místě ostražitost. Příjezd k Ekorezidenci by zajišťovala dnes poměrně klidná ulice Bezová, kde je školka.

Jak se na Ekorezidenci dívá radnice MČ Praha?

Vedení Prahy 4 ústy Patrika Opy v radničním časopise Tučňák nesouhlasí se stavebním záměrem Ekorezidence Braník a požaduje po stavebním odboru zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě. K tomu dodalo několikastránkové námitky a odůvodnění. Co udělá stavební odbor je samozřejmě velká neznámá. Zrovna ten u nás na Praze 4 má jednu z nejhorších pověstí v Praze.

Podle časopisu Tučňák se vedení Prahy 4 nelíbí ani umístění stavby a její urbanistický a architektonický ráz. Výtkou je nedořešený očekávaný nárůst dopravy na přilehlé komunikace či potřebný rozsah parkování pro nové obyvatele. Na bezmála tři sta bytů totiž bude mít Ekorezidence pouze cca sto sedmdesát parkovacích míst. Dořešena rovněž není ani potřebná občanská vybavenost této lokality.

Patrik Opa, radního pro územní rozvoj a dopravu:

„Záměr stavby není v souladu s požadavkem stavebního zákona na dosažení udržitelného rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani orientací nenavazují na stávající zástavbu v této části Braníka. Společnost Ekospol také otevřeně nerespektuje kompoziční osy a průhledy z Branického náměstí. Byli jsme společností Ekospol postaveni před hotovou věc. S jejím záměrem jsme se, stejně jako místní obyvatelé, měli možnost seznámit až na poslední chvíli. Poté, co jsme viděli projekt, chápeme proč. Stížnosti a obavy ze strany obyvatel Braníku ale vnímáme. Po stavebním odboru nyní požadujeme zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě v rámci našich, několikastránkových námitek a odůvodnění. Nyní čekáme na stanovisko stavebního odboru, podle kterého budeme postupovat dále.“

Bylo vydáno stavební povolení pro Obytný soubor Braník

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, schválil stavební záměr na stavbu nazvanou „Obytný soubor Braník“.  Stavební povolení bylo vydáno společnosti Trigema.

Stavba obsahuje tento soubor staveb:

– bytový dům o třech sekcích A1, A2 a B

– bytový dům C

– řadové rodinné domy R1 až R5

– řadové rodinné domy R6 až R11

– řadové rodinné domy R12 až R15

Vizualizaci projektu najdete zde: https://www.qarta.cz/cs/projekty/obytny-soubor-branik-40/

Kompletní stavební povolení najdete dole pod článkem.

Původní stavba vypadala úplně jinak. Díky obrovskému úsilí místních se projekt v této podobě nerealizoval.